CSÖMÖR LAKÓPARK

KASIB - hun2

CSÖMÖRI LAKÓPARKOT KISZOLGÁLÓ LIGET U. – DEZSŐFIA U. – FORMÁS U. –  ÁRPÁDFÖLDI ÚT – ASZTAG U. – NÉVTELEN U. – CSÖMÖRI ÚT ÉS A CSÖMÖRI ÚT LIGET UTCAI KERESZTEZŐDÉSE ÉS A PATAK (MEDER) KÖZÖTTI ÚTSZAKASZ ÚT-, ÉS JÁRDAÉPÍTÉSI, FORGALOMTECHNIKAI, CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI  EGYESÍTETT (ENGDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI) TERVE

 

A tervezési terület Csömör Nagyközség délnyugati részén helyezkedik el. Délkeletről és délnyugatról a Budapest XVI. kerület határolja, míg észak kelet és északnyugat felöl Csömör Nagyközség külterületi mezőgazdasági területei határolják.

A tervezési területnek közúti kapcsolata délkeleti irányban a Timur utca felé a XVI kerületi lakóutcákon keresztül van. Csömör felé közvetlen kapcsolatot az M0 felett megépített híd és az ahhoz részlegesen kiépített út biztosít.

A tervezési területet délnyugat felöl a “Mókus árok” határolja, melyen keresztül nincsen közúti, csak gyalogos kapcsolat a XVI. kerület felé.

A tervezési területen korábbi telekalakítás során az úthálózat kialakult, de egységes szilárd burkolattal nem rendelkezik. A helyi lakók kezdeményezéséből helyenként zúzalék-szórás, illetve emulzióval szórt zúzott aszfalt burkolatok épültek, melyek fagyvédő réteg kiépítésének hiánya miatt rossz állapotúak.

A tervezéshez figyelembe vettük a Canber Kft. által 2011. áprilisában készített Talajmechanikai szakvéleményt 5 db talajmechanikai fúrással és elemzéssel, valamint szikkasztási próbákkal.

Parcella Kft. készítette a tervezési terület geodéziai felmérését.

A tervezési munka leírása

A tervezési területen hét meglévő földút épül ki aszfaltburkolatú pályaszerkezettel. A tervezési területen négy észak-nyugat, dél-kelet tájolású utca található, az Árpádföldi  út, Formás utca és a Dezsőfia utca a XVI kerület azonos nevű utcáinak folytatása ként épül ki, a tervezett Liget utca a XVI kerület Katymár utcának az eltolt folytatásaként épül ki. Ezen észak-nyugat, dél-kelet irányú utcákra merőlegesen 3 dél-nyugat, észak-kelet tájolású út épül ki. A terület nyugati határoló útja a Névtelen utca, a területet keleti és nyugati tömbökre osztó út a Csömöri út, melynek azonos nevű folytatása a XVI. kerületben megtalálható, de a Mókus árkon keresztül csak gyalogos, kerékpáros kapcsolat biztosított. A területet kelet felöl az Asztag utca zárja le, mely telke megoszlik Csömör és a XVI. kerület között.

Az utak kialakításánál kötöttséget jelent a domborzat mellett a birtokviszony, és a már kiépült közműhálózat, különös tekintettel az elektromos oszlopokra.

Tervezői döntések indokolása

A tervezett kialakításnál figyelembe vettük az utak helyszínrajzi, magassági és vízelvezetési kialakítására vonatkozó műszaki előírásokat, a rendelkezésre álló telekviszonyokat, valamint a Megbízóval folytatott egyeztetéseken elhangzottakat.